IGL Begeleiding Plenaire Zelfevaluatie2 RvT RvC

Begeleiding Zelfevaluatie van uw RvT/RvC

In een bijeenkomst van 2 tot 3 uur focussen wij op die aspecten van professioneel toezicht die voor uw Raad op dit moment van belang zijn. Wij betrekken daarbij de toepasselijke governancecode en best practices conform de aanbevelingen van uw branchevereniging. Wij zijn als evaluator verbonden aan en erkend door de NVTZ, VTOI-NVTK en VTW.

Bij de begeleiding is inbegrepen:
Voorbespreking: afstemming met uw Voorzitter;
Gespreksdocument: afstemming met de RvT-leden om vooraf de prioriteiten te bepalen;
Aandachtspunten na afloop: hiermee kan uw Raad de kwaliteit van toezicht concreet verbeteren.
Informeert u gerust even bij ons: 06-46752088, of office@governanceleiderschap.nl

Referentie:

Onze Raad is zeer tevreden over de begeleiding bij de evaluatie.

Dhr. R. van Heugten, Voorzitter RvT Hogeschool De Kempel

Lees meer referentiesIGL Begeleiding plenaire zelfevaluatie RvT RvC

Zelfevalatie + Educatie

Maak met uw Raad een sprong vooruit door uw plenaire zelfevaluatie te combineren met educatie.

Naar wens kan het Instituut voor uw Raad een gecombineerde bijeenkomst samenstellen.

Referentie:

De sessie was goed voorbereid. En in een dagdeel zijn wij als RvT 'in het spoor gezet' naar een proactieve RvT.

Dhr. Ing. G. de Jong, Voorzitter RvT RST Zorgverleners

Toelichting Begeleide Zelfevaluatie

Tijdsduur: ca. 2 uur

In een plenair gesprek van twee uur heeft uw Raad de gelegenheid om te reflecteren op de eigen kwaliteit van toezicht. Dit gesprek wordt door ons voorbereid en begeleid aan de hand van een semi-gestructureerd gespreksdocument. Wij focussen op de prioriteiten die de leden van uw Raad van tevoren hebben ingebracht.

Resultaten
Leden van uw Raad hebben meer inzicht in de kwaliteit van hun toezicht. Zij zijn in staat om professioneler toezicht te houden conform de verwachtingen van uw branchevereniging.Program for Exceptional Change Leadership

boardroom1

Today Leaders are expected to be Change Leaders

Leading change successfully in challenging situations is like top-level sport. It requires exceptional skills, particularly to master the 'inner leadership‘ game. The more leaders master the inner leadership game, the better the external results will be, to the benefit of both the leaders and their stakeholders. It is a clear win-win situation. This applies to leaders in formal leadership positions and informal roles.

Our Program for Exceptional Change Leadership in English offers you the competency to master the inner leadership game in a profound, innovative and multidisciplinary approach. How can we help you?